j9九游平台|(最新)点击登录

 
中文版 | English
 
 
关于力扬
联系方法
罕见问答
>> WiFiPhone的屏幕规格是几多?
>> DYNA WiFiPhone标配都有什么?
>> 待机工夫与哪些要素有关?
 
 >>力扬静态
 

 

       静脉辨认技能产品化乐成

                                                                                     ——2014年2月18日

    静脉辨认技能是一种新的生物特性辨认技能,它是根据人类手指中活动的血液可吸取特定波长的光芒这

一原理研发的。在辨认精度、宁静性和便捷性上远胜于别的生物辨认技能,可以说是将来最有潜力的生物辨认技能。

.

 

 

 

 

 

 
版权一切@2003-2024 j9九游科力扬科技有限公司
存案编号:京公网安备11010802014785号